Vega

25 April, 2022

Kalkalger og andre funn i fjæra

Vorterugl eller Ruffal, er en rødalgesort som blir hard og korall-lignende.

Den snakkes sjelden om, en ruglbunn er viktig for norskekystens biologiske mangfold. Som alle sjeldne og sårbare marine naturtyper, er også denne til begjær og utenlandske intereser sjekker opp i mulighetene for innhøstingen av norsk ruglbunn.

Disse rosa ruglklumpene danner etterhvert fine hulrom med mange skulesteder for mage smådyr. De kritthvite strendene i Nord-Norge kan vi takke ruglen. Når algene dør, så vil de miste rødfargen og skylle i land som fin hvit korallsand. De vokser på stein, fjell, andre dyr og kan være løstliggende klumper på havsbunnen. Det er de løstlevende som utgjør denne viktige naturtypen, og det trenges helt spesifike forutsetninger fo at dette skal gå. Spesielt lys er viktig da vorteruglen, som alger flest, fotosyntetiserer.

Her er oppvekstområde for fisk, krabber og skjell.

I tillegg til å være viktig leveområde for mange dyr så binder de også karbon! Dermed bidrar de stort til bidraget som blå skog har i klima-regnskapet.

Kalkalgen vokser under en milimeter i året! Så dette er ingen fornyrbar ressurs. Ruglen er utrolig utsatt for tråling, overgjødsling og forsuring og er derfor presset. I sør-Europa brukes det også til jordforbedring, dyrefor og vannfiltrering. Også kosttilskudd og medisin har blitt utvinnet.

I sør-Europa har det blitt overhøstet på rugl og derfor ser de mot Norskekysten.

Problemet er at vi kun forvalter det vi vet noe om. Ruglbunnen som relativt ukjent naturtype. Det er forskjet lite på, og hva som påvirker vekst og lignende er relativt ukjent - det er rett og slett datamangel.

Dermed har denne naturtypen, ruglbunn, havnet på rødlisten (2011).

https://www.niva.no/nyheter/ruglbunn-til-begjaer-onsker-hosting-av-sjelden-og-sarbar-marin-naturtype?fbclid=IwAR34cLew0YfGEOv4g3uYL_v7XjFhCZti_NgU6rLvwkQ4YkPaaI-DZ5YHbgE

No items found.

Vi fant mye spennende under havoverflaten på Vega. Snegler, tang, tare og såklart ruglbunn