Brønnøysund Juni

11 Juni, 2022

Havdagan III

I dag åpner utstillingen for publikum. Vi steker vafler og brygger kaffe. Isa Nergård Skjelbostad, Verneområdeforvalter fra Vega Verneområdestyre er invitert for å holde forelesningen «naturvennlig friluftsliv i sjøfuglens rike». 

Store områder av Helgelandskysten er verna. Det er mange grunner til at mange sjøfugler står i fare for å bli utrydda i vår tid. Økt temperatur i havet fører til forskyvning i algeoppblomstring, som igjen forskyver fiskens gytetid- og sted. Og fugler og andre dyr står i fare for å bli forstyrra av eventyrlystne mennesker under for eksempel hekketida, med økt turisme og reising til selv de mest skjulte steder. Isa sier at sjøfugl er ekstra sårbare 15.april - 31.juli, og har noen råd. Hun ber oss senke farten i båt, hold god avstand, ta heller med kikkert, hold hunder i bånd og hold deg til opparbeidede stier. Ærfuglen spiser seg opp før ruging og tærer på fettlageret på kroppen under ruging. Blir hun forstyrret under forberedelsene til ruginga kan det bety at hun må gi opp årets kull for å berge seg selv. Besøkende på øyene vil gjerne finne egne veier å gå, og lager sti på sti. Fuglene kan bli vant med ferdsel på faste ruter, men når hele rutenett av stier lages på et lite område blir det uoversiktlig og stressende for den lokale fuglepopulasjonen. 

Et spørsmål fra publikum er hva vi gjør med den stadig økende turismen. Og Isa svarer det er en vanskelig balansegang mellom å beholde allemannsretten vi er vant til i Norge og tilrettelegging og styring av veier f.eks. for å verne naturen. En vanskelig problemstilling, for hvis man tilrettelegger, kommer det da flere turister? Vegatrappa er et godt eksempel på kanalisering, da dette er et ikke så sårbart område av sten på øya, der besøkende kan få oppleve den vakre utsikten uten å forstyrre. I tillegg er det stier som ikke merkes opp.  

Vi har flere kamskjell igjen og repeterer gårdsdagens måltid med brød, kamskjell og rognepuré. Kathleen har samlet rognebærbladskudd, som det vokser mye av langs strandsonen her, for å lage pannacotta. Når bladene er små og ferske, har de en mandelaktig smak. Og tilbake til fugl - et gammel kjerringrådråd er å plukke bladene når de ser ut som tiurføtter, da de er gode å plukke på samme tid på våren når tiurleiken er gang. Man kan også lage te på bladene ved å tørke dem. 

På kvelden holder vi fest med alle som har vært med å skape Havdagan, og serverer bacalao og krabbe i kveldssola på brygga. Selv Ea kommer forbi for å hilse godkveld. 

No items found.

Ea hilser oss godkveld på Tørrfiskbrygga