Hvorfor Havet?

Ekko Ekko grodde ut av en samtale om havet fra tre fagfelt: kunsten, biologien og miljøfilosofien.
Her kan du lese om de ulike perspektivene vi forsøker å veve sammen i vårt prosjekt.

Kisealgen og andre alger

I støvkornstørrelse surrer de hvileløst rundt i havet. Men forstørrer man de små kornene kan man se inn i en fargerik og underfundig verden. Algene påvirker hverdagen vår på mikronivå og de store kretsløpene i verden på makronivå. De er på samme tid både symptom, problem, løsning og mysterier. 

Et hav i endring

Havet er i sammenheng med alt liv, menneskelig og ikke-menneskelig. Havet er en del av de store kretsløpene - vind, oksygen, karbondioksid, regn. Samtidig er det uendelig med små kretsløp som foregår i de utilgjengelige dybdene. Havet er under konstant press og farene kan hele tiden fremtvinge synergiske effekter som øker risikoen for store endringer for livet i havet og dermed uungåelig for alle andre organismer på jorden.

Fabulerende fangst og abyssale spøkelser

Om fiktive dyphavsorganismer av spirulina og blyant, og hvordan kunsten og fiksjonen kan formidle komplekse fenomener og skape alternative måter å se og sanse verden omkring oss på

Kyst­tradisjoner