Ekko Ekko

Hva tenker du i møte med havet?

Prosjektet Ekko Ekko er en nomadisk, sosial og interdisiplinær utstilling som i sommer samler inntrykk fra kystområder i Nord-Norge og Sápmi. Store deler av havet er ennå uutforsket. Sammen med publikum ønsker vi å bryte havets overflate og undre oss over de marine organismer samt havets vekselvise betydning som ressurs, oppholdssted, myte og fenomen. Utstillingen er en collage av materialer fra reisen, undervannsvideoer, skulpturer, grafikk, samt sosiale arrangementer som fellesspisning og trykkeverksted.

I kjernen av Ekko Ekko står en biolog, en miljøfilosof og en kunstner som på hver deres måter i deres felt arbeider med å synliggjøre det usynlige. Vi vil kikke ned på organismene som lever der nede, og zoome helt inn på de mikroskopiske, men livsviktige algene, planktonene og blågrønnbakteriene. FN har lansert tiåret for “Havforskning og bæredyktig utvikling 2021- 2030”. Mål nummer 2 er “Et sunt og motstandsdyktig hav hvor man forstår marine økosystemer, tar vare på dem og forvalter dem ” Mål nummer 6 er “et tilgjengelig hav med åpen og likestilt tilgang til data, informasjon, teknologi og innovasjon”. Vi ønsker å utforske problematikken mellom disse målene. Fra et politisk perspektiv - hvordan skal vi ivareta marine økosystem når så mange ser havet som en uutømmelig ressurs? Fra et sosialt perspektiv - hva er vårt forhold til havet? Ser vi på det som en ressurs, en lekeplass, en inspirasjonskilde? Og fra et kunstnerisk perspektiv - hvordan ser vi for oss at organismene i det uutforskede havriket ser ut?

FN. (2021). Vision and mission. Oversatt sitat. https://www.oceandecade.org/vision-mission/

TUVA SALTERMARK

(f.1996 Brønnøysund)
Vår miljøfilosof

Tuva kommer fra en gård i Brønnøysund og studerer for tiden på Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Her skriver hun masteroppgave om havgenomet. Med et tverrfaglig fokus vil hun i prosjektet Ekko Ekko delta med drøftingen av etiske og filosofiske dilemmaer omkring havet som ressurs. Sammen med andre brønnøyværinger har hun igangsatt kollektivet Havglede i hjembyen sin, som er et møtepunkt for folk som ønsker å være med på å dele aktiviteter, kunnskap og interesse om havet i Brønnøy og omegn. Tuva har studert foto og VJ ved Engelsholm Højskole i Danmark, og dokumenterer gjennom fotografi kystsamfunn i nord, samt observasjoner av marine arter og deres økosystemer langs Nordlands kystlinje.

Havglede på Instagram: Havglede Brønnøy

Hanna Halsebakke

(f.1995 Oslo)
Vår trykkunstner

Hanna tok denne våren mastereksamen i Medium- og materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo, under linja grafikk og tegning. Med en fiskeglad far fra Sunnmøre har havet alltid hatt en viktig plass i hennes liv. Hun arbeider med organiske materialer omkring temaer som syklus, nedbrytning og tid i et økofeministisk perspektiv. Hun er opptatt av hvordan å omtenke naturbegrepet, og inspireres av økofiksjon som metode for alternative historiefortellinger og dyp tid som perspektiv. Gjennom poesi, tegning og fiksjon forsøker hun å gå inn en verden der mennesket og andre organismer smelter sammen. Høsten 2021 var hun på et seks ukers AiR-opphold på Engeløya hos kunstner Eva Bakkeslett der hun har assistert i hagen, sanket bær og sopp, lært å lage gelétrykk, samlet materialer til blekklaging og lyttet til landskapet. De stedsspesifikke materialene og tegningene hun tegnet her har vært formende for hennes kunst inkludert i Ekko Ekko.

Instagram: hannahalsebakke

KATHLEEN THERESIA HELLELAND

(f.1994 Kristiansand)
Vår kiselalgeekspert

Kathleen er utdannet gartner og studerer nå biologi ved Norges Arktiske Universitet. Hun har arbeidet med formidling om klima og miljø i Nord-Norge gjennom workshops og forelesninger der fokuset er at forskning skal bli mer tilgjengelig og flette det inn i menneskers personlige forhold til naturen. Hun har før dette studertbilledkunst ved Engelsholm Højskole i Danmark og utviklet kunstnerskapet videre på Gerlesborgskolen i Bohuslän, der spørsmålet om enkeltindividet i større sammenheng var et gjennomgående tema. Hun vil bidra med kunnskap fra forskning, kjærlighet for de nordlige økosystemer, og interessen for havet som både ressurs og uutforsket univers.

SEBASTIAN STRAND

(f.1996 Brønnøysund)
Vår andre biolog og dykker

Sebastian eroppvokst i Brønnøysund og bor i Bergen. ”Jeg vokste så å si opp i fjæra, hvor jeg alltid lette etter smådyr, og fisket ofte fra kaia. Havet var for meg verdens kuleste lekeplass. Idag er havet fremdeles en lekeplass for meg, men også et matfat, frirom og forskningsfelt” Som dykker er Sebastian i direkte kontakt med havet, og vil være en god hjelper og veileder når det gjelder kunnskap om den nordnorske kyst. Han har allerede hjulpet til med dykkerkurs for Havglede i Brønnøysund denne sommeren.

KARI JOHANNE AGLEN JOHANSEN

(f.1996 Brønnøysund)
Vår tredje biolig og dykker

”Hele oppveksten har jeg bodd et steinkast fra havet, dette var et element i livet som jeg ikke kjente effekten av før jeg flyttet vekk for å studere. I dag er havet en naturlig og essensiell del av livet mitt, det er der jeg kan drive med aktiviteter som seiling, dykking og kajakkpadling. Det er også her jeg kan utforske og oppdage den spennende og enorme marine biodiversiteten. Som liten var noe av det beste jeg visste å dykke ned i havet med svømmebrillene og se på alle de fantastiske, nærmest utenomjordiske skapningene som bodde der. Det faktum at havet er det største vi har på jorda, og bare en brøkdel av det er utforsket, pirrer nysgjerrigheten i meg. De siste årene har vi dessverre sett at mange av havets økosystemer sliter med å overleve. Det er trist. Med kunnskap og formidling av alt det fantastiske havet har å by på tror jeg man kan belyse disse problemene og engasjere til handling.”

Takk til:

Ingrid Valan, vår mentor, for å ha sett vårt prosjekt i fugleperspektiv. Eva Bakkeslett (Engeløya), Marthe Thu (Selvær), Saltermarka gård (Brønnøysund), Snefrid og Øystein Jakobsen (Vega/Hysvær) for å ta oss imot på vår reise. Astrid Ardagh og Paula Megija Kārkliņa for å bidra med kunst. Isa Nergård Skjelbostad og Berit Martinussen for å bidra med kunnskap. Erle Bårdsdatter Sæther for å ha introdusert oss til lokal/miljøpolitikk omkring Harstad og samisk kultur i Nordland. Røde Kors Brønnøysund og Brønnøy Sjøsportklubb. Eivind Pham for nettside som speiler vårt prosjekt med lekenhet og eleganse. Og sist men ikke minst, Festspillene i Nord-Norge for troa på oss og prosjektet vårt! Spesielt Elisabeth Jansen og Mona Steffensen for å ha holdt kontakt med oss under forberedelsene.
Uten alle dere hadde ikke prosjektet blitt til!